Органик Грийн Хаус -бар Ст.Загора: 42.426379, 25.623822