Тази уеб страница (наречена oще „САЙТ“) е администрирана от „Корте Дилето“ЕООД (наречена и „coppa della maga.com”) със седалище в България, гр.София, ул. „Плачковица“ 1  и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. А.И.Е. Гешов 2Е, Бизне Център Сердика, тел. 02 423 88 11, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201851618.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.
За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези условия.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

„Корте дилето“ЕООД, като създател и собственик на сайта  www.coppadellamaga.com/bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

НАЧИНИ НА ПОКУПКА

 • Поръчките се направят онлайн на coppadellamaga.com, на телефон 0700 20 607, чрез заявка на он-лайн адрес: orders@cortediletto.bg или чрез директно закупуване от магазините:
  • Онлайн поръчки- при този вариант можете да се регистрирате като „Потребител“. Регистрирания потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки и др.;
  • Пазаруване по телефона- при този вариант, може да направите директно своята поръчка на телефон 0700 20 607, където наш оператор ще приеме Вашата поръчка;
  • Закупуване от магазините- може да закупите продуктите директно и от търговски обекти, в които се предлагат.
 • Поръчките се смятат за приети за изпълнение всеки работен ден от 8.00ч до 15ч. Поръчките приети на електронния адрес или чрез онлайн магазина се считат за приети в първия работен час, следващ поръчката.
 • Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на coppadellamaga.com
 • Вашата ПОРЪЧКА, направена чрез coppadellamaga.com ще се приема като предложение за договор.
 • Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който coppadellamaga.com осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.
 • Ако coppadellamaga.com потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от www.coppadellamaga.com/bg се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от www.coppadellamaga.com/bg до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.
 • Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от coppadellamaga.com. Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

 • Предмет на поръчката представлява продукта сладолед и аксесоари с марка Сoppa della Maga, които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от coppadellamaga.com. Продуктите притежават характеристиките, описани от „Корте Дилето“ ЕООД в САЙТА.

 

ДОСТАВКИ И ПЛАЩАНЕ

 • Доставки се извършват на територията на Република България.
 • Поръчките се изпълняват във вторник и петък, след приемане на поръчката до 15ч, с изключение на София и най-малките населени места, за които си прилага специален график за доставка два пъти седмично. Ако сте направили заявка за тези населени места ще получите известие на електронна поща за точния ден на доставка. За по-детайлни условия на доставка, моля вижте секцията „Доставка“, достъпна от онлайн магазина.
 • Поради факта, че сладоледът е бързо разваляща се стока, за нея не се приема връщане на поръчката. Оплакванията се приемат в 14 дневен срок от доставката, отразена в документите за предаване от куриера.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката чрез coppadellamaga.com „Корте Дилето“ ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Цената на всяка доставка е 13 / тринадесет / лв. с ДДС, за доставка над 55 / петдесет и пет / лева доставката е безплатна.
 • Плащането се извършва чрез наложен платеж (в брой на куриера при доставка).

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 • „Корте Дилето“ ЕООД, полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация и покупка в Сайта coppadellamaga.com. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, „Корте Дилето“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия.
 • „Корте Дилето“ ЕООД има право да използва информацията, предоставена от Клиента, чрез coppadellamaga.com за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния електронен адрес: orders@cortediletto.bg.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Корте Дилето ЕООД чрез www.coppadellamaga.com/bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в www.coppadellamaga.com/bg Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • “Корте Дилето“ ЕООД чрез www.coppadellamaga.com/bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • „Корте Дилето“ ЕООД чрез coppadellamaga.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

ОТГОВОРНОСТ

 • „Корте Дилето“ ЕООД, чрез coppadellamaga.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Корте Дилето“ ЕООД чрез www.coppadellamaga.com/bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на „Корте Дилето“ ЕООД чрез www.coppadellamaga.com/bg .
 • Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

 

 

ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ

 • COPPA DELLA MAGA е запазено търговското име, лого и марка.

Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на „Корте дилето“ ЕООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу „Корте дилето“ ЕООД са строго забранени. Вие сте осведомени, че „Корте дилето“ ЕООД строго следи за интелектуални права и всички нарушители ще бъдат санкционирани и дадени под съд. 

 • Онлайн магазин coppadellamaga.com се управлява от офиса си в София, България. Всички стоки и материали, публикувани в Сайта могат да се ползват и извън територията на страната. Ако ползвате онлайн магазина извън територията на страната, Вие носите отговорности съобразно местните закони. Условията за ползване на този “Онлайн Магазин” се определят от законите на Република България.